петък, 28 декември 2012 г.

Монети на тракийското племе Дерони/Coins of the Thracian tribe Deroni

Уважаеми колеги. Тук реших да сложа няколко монети на племето Дерони. Това племе населявало територията на днешната Круша планина в северна Гърция. В България са намерени около 12 сребърни техни монети тетрастатери .Това племе сечело едни от най-скъпите монети в света.

Лице - 2 вола в статично положение обърнати надясно. Ясно се вижда само първият вол. Зад техните гърбове има гола мъжка фигура в профил надясно и шапка петасос. Хермес, който поставил лява ръка върху гърба на воловете, а с дясната ръка държи жезъла на Хермес (затворена 8). Има надпис с буквите “дедро”. Върху реверса няма изображение - вдлъбнат квадрат на 4 части. След 480 до 466 г. пр. Хр. има нови емисии монети, главно на Балканския полуостров, западната му част.
     Съкровищата от Прилеп, Щип, Куманово, село Величково (Пазарджишко), което е намерено е преди Втората световна война при изкопна работа, в малко гърненце - 12 едри сребърни монети. Гърненцето било касичка. Една от монетите изчезва веднага. Втора има в Пазарджишкия музей. 9 монети се откупуват от Археологическия музей в София, откупува се и десетата. Много усложнена композиция. Върху аверса има двуколка, теглена от 2 вола надясно, вижда се първия вол. В двуколката се вижда възрастен мъж с петатос. В дясната ръка държи остен. Над воловете се вижда орел с разперени крила в полет надясно, в клюна си държи гущер Под воловете има стилизирано клонче.
 
         При първата емисия - над орела има надпис “дероникон’' - родителен падеж, надпис от дясно наляво.
             


Иван Венедиков го свързва със сцена от Илиада, как Зевс изпраща Хермес в Троя да изведе ахейските души, насърчаван от орела. Върху реверса има трискел (три крака на Силен в движение, свързани в бедрата), затворен от вдлъбната квадратна рамка.
Втора емисия - разликата е в това, че орелът е заменен от многолъчна звезда обградена от
зрънчест кръг.
                                  

Няма коментари:

Публикуване на коментар